História výroby skla vo svete a na Slovensku

História výroby skla a sklárstva ako takého siaha až do 4.tisícročia p.n.l., kde sa objavujú prvé egyptské šperky a amulety z farebných pást. Skúsenosti sklárov sa ďalej šírili z Alexandrie do Sýrie a Palestíny. Neskôr do Talianska, Gálie a Porýnia. Sklo brúsili už starí Rimania. Sklo aj rezali a zdobili vkladaním zlatej fólie medzi dvojité dno. V stredoveku sa rozvinula tradícia antického fúkaného skla. Arabský svet taktiež nezaostával a Arabi výrobu skla rozvinuli do rozmerov významného výrobného artikla.

Vrcholný stredovek zas prispel výrobou dutého skla a tiež umením vitráže tzv. sklenenej mozaiky. Rôznymi tvarmi dutého skla zas prispela gotika - priniesla fľaše, alebo kalich.

 

Tradícia výroby na Slovensku

 

Na Slovensku sa výroba skla dostala hlavne do banských miest. Prvé sklárske manufaktúry vznikali od 14. storočia.

  • Rok 1350 prispel vznikom prvej sklárne v Sklených Tepliciach.
  • 17. A 18. storočie prinieslo nové sklárske hute. Vzniklo postupne až 66 sklárskych hút a prevádzok.
  • 1787 vzniká väčšia skláreň v Utekáči, založená grófom Forgáčom
  • Ďalšie sklárne vznikajú v Zlatne, Katarínskej Huti, Málinci, Lednických Rovniach, Nemšovej a v Novej Bani
  • V roku 1971 vznikli sklárne v Poltári
  • Napriek bohatej histórii je v súčasnej dobe sklárska výroba a brúsenie krištáľu na Slovensku určená hlavne pre export

 

Späť na Všetko o nákupe alebo Prejsť k nákupu

Späť do obchodu